Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
PopUp-koulu -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Kehittämiskeskus Opinkirjo
Osoite: Kehittämiskeskus Opinkirjo, Mariankatu 15 A 11, 00170 Helsinki

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
PopUp-koulu -verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva PopUp-koulu -verkkopalvelun sekä siihen kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien käyttäjäsuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, viestintään, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Ylläpitäjä
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Koulu(t) tai muu yhteisö

Osallistuja
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Luokka- tai ryhmätunnus

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Kehittämiskeskus Opinkirjon omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä ylläpitäjältä rekisteröitymisen ja osallistujalta ilmoittautumisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kehittämiskeskus Opinkirjo, Mariankatu 15 A 11, 00170 Helsinki