Siirry pääsisältöön

Käyttöehdot

Voimassa 14.8.2015 alkaen.

 1. YLEISTÄ
  Tässä määritellään käyttöehdot, jotka popupkoulu.fi -sivuston käyttäjän on hyväksyttävä voidakseen käyttää palvelua.
  Näissä käyttöehdoissa
  a. "palvelu" tarkoittaa popupkoulu.fi -sivustoa mukaan lukien käyttäjien siihen tuottama aineistoa,
  b. "palveluntarjoaja" tarkoittaa palvelun tarjoavaa tahoa (Kehittämiskeskus Opinkirjo ry ja Mediakeskus),
  c. "käyttäjä" tarkoittaa palvelua lukevaa tai siihen sisältöä tuottavaa henkilöä, joka on hyväksynyt nämä ehdot,
  d. "sisältö" tarkoittaa palvelusta saatavilla olevaa palveluntarjoajan sekä käyttäjien tuottamaa sisältöä kuten tekstiä, kuvia ja videoita.

 2. TEKIJÄNOIKEUDET
  Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelussa on sekä palveluntarjoajan että käyttäjien tuottamaa sisältöä.
  Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja lukea sen sisältöä. Rekisteröityneellä käyttäjällä on myös oikeus julkaista palvelussa sisältöä siten kuin jäljempänä määritellään.

 3. KÄYTTÄJÄN TUOTTAMA SISÄLTÖ
  Käyttäjä voi lisätä palveluun sisältöä. Sisältöä voi tuottaa rekisteröitymällä PopUp-tapahtuman ylläpitäjäksi sekä ilman rekisteröitymistä PopUp-tapahtuman pajanpitäjänä. Ainoastaan rekisteröitynyt ylläpitäjä voi julkaista sisältöä. Rekisteröityessään käyttäjän on annettava oikeat tiedot.
  PopUp-tapahtuman ylläpitäjä vastaa siitä, että julkaistava aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle eikä loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Kiellettyä on esimerkiksi aineisto, joka herjaa tai loukkaa toisen kunniaa, lietsoo vihaa kansanryhmää kohtaan tai paljastaa yksityisyyttä loukkaavia tietoja.
  Palvelu ei ole tarkoitettu käyttäjän kaupallista toimintaa varten.
  Jos sivuston ylläpitäjä, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa, että palveluun on toimitettu tai palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista aineistoa, palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta. Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuvasta käytöstä.
  Käyttäjän tuottaman sisällön oikeudet säilyvät käyttäjällä itsellään, mutta palveluntarjoaja saa maksuttoman, maailmanlaajuisen, rinnakkaisen ja tekijänoikeuden voimassa oloajan kestävän oikeuden esittää sisältöä palvelussa. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta julkaista käyttäjän tuottamaa sisältöä ja sisältö voidaan poistaa palvelusta. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata käyttäjän tuottamaa sisältöä.

 4. PALVELUNTARJOAJAN ROOLI PALVELUSSA
  Palveluntarjoaja ei valvo sisältöä vaan toimii tallennuspalveluntarjoajana, joten sen asemaa säätelee (Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020458).
  Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien lähettämien viestien sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.
  Palveluntarjoajalle voi ilmoittaa oikeuksia loukkaavasta materiaalista. Ilmoitus tulee tehdä määrämuotoisella ilmoituksella. Käyttäjä on korvausvelvollinen palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvastaisista toimistaan.

 5. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY
  Palveluun rekisteröityminen edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen luomista. Rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä käsiteltävät ja tallennettavat tiedot on kuvattu rekisteriselosteessa.

 6. PALVELUN JA KÄYTTÖOIKEUDEN LAKKAAMINEN
  Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu ilman erillistä ilmoitusta ja siirtää näihin käyttöehtoihin sisältyvät oikeutensa toiselle taholle palvelun siirron yhteydessä.
  Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea näitä käyttöehtoja rikkovan käyttäjän käyttäjätunnus ja kieltää häneltä palvelun käyttö.

 7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN
  Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelussa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.