Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

WEBBPLATS
www.popupkoulu.fi

REGISTRETS NAMN
Webbtjänsten PopUp-skolans användarregister

DEN REGISTERANSVARIGE
Utvecklingscentralen Lärorik rf, FO-nummer: 0213545-1
Adress: Utvecklingscentralen Lärorik, Mariegatan 15 A 11, 00170 Helsingfors

KONTAKTPERSON
Dataskyddsombud Anu Toivonen, e-post: etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

GRUND FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET
Behandling av personuppgifter för användare av webbtjänsten PopUp-skolan (senare ”Användaren”) med användarens tillstånd för webbtjänsten PopUp-skolan (senare ”Tjänsten”) och funktioner i anslutning till den.

ÄNDAMÅLET MED REGISTRET
Användarens personuppgifter används för att upprätthålla, sköta, utveckla och analysera användarrelationerna samt för kommunikation och statistikföring i anslutning till Tjänsten samt för att producera, erbjuda och utveckla Tjänsten.

REGISTRETS INNEHÅLL
I tjänsten behandlas uppgifter i anslutning till följande grupper:

Administratör
- Förnamn
- Efternamn
- E-postadress
- Skola/skolor eller annan sammanslutning

Deltagare
- Förnamn
- Efternamn
- E-postadress
- Klass- eller grupp-id

Uppgifter om användaren kan behandlas i Utvecklingscentralen Läroriks egna register inom gränserna för dataskyddslagen.

REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR
Personuppgifter insamlas av Användaren i samband med registrering (administratören) och i samband med anmälningar (deltagare).

KAKOR (COOKIES)
Kakor är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Sessionskakor (session cookies) är tillfälliga kakor som finns kvar i din webbläsare tills du stänger den. Beständiga kakor (permanent cookies) finns kvar i en längre tid eller tills du tar bort dem manuellt.
Om du inte vill godkänna kakor kan du ändra på inställningarna i din webbläsare. Observera att det i så fall kan hända att vissa av webbplatsens funktioner inte är tillgängliga.

ANALYTIK
Vi använder Google Analytics för uppföljning av besökare på vår webbplats. Tjänsten använder kakor för insamling av data och rapportering om besökare utan identifiering av enskilda besökare.

INBÄDDAT MATERIAL FRÅN ANDRA WEBBSIDOR
Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat material (exempelvis videor, bilder, artiklar m.m.). Om du väljer att öppna inbäddat material så är det jämförbart med att besöka en tredje parts webbplats.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor, ha inbäddade kakor från tredje parter och monitorera din växelverkan med inbäddat innehåll, inklusive uppföljning av växelverkan, om och när du är inloggad på webbplatsen. Om du vill veta mera om Facebooks, Twitters, YouTubes och andra webbtjänsters dataskydd, kan du läsa mera på deras webbplatser.

REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH ÖVERSÄNDANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES
Uppgifter från användarregistret utlämnas inte till tredje parter utan Användarens tillstånd.
Uppgifterna utlämnas eller översänds inte utanför EU eller EES.
Analysdata finns på Googles servrar i USA. Googles användarvillkor är i linje med EU:s dataskyddsförordning, och Google sköter om dataskydd i enlighet med sina egna dataskyddsprinciper.

PRINCIPER FÖR HUR REGISTRET SKYDDAS
Uppgifterna insamlas till Tjänstens gemensamma databaser som är skyddade genom brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna ligger i låsta och bevakade utrymmen, och uppgifterna är tillgängliga endast för vissa på förhand utsedda personer.

RÄTT TILL INSYN, FÖRBUD OCH RÄTTELSE AV UPPGIFTER
Användaren har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om hen i personregistret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Användaren har också rätt att kräva att hens personuppgifter avlägsnas ur registret. Begäran om kontroll ska göras skriftligt och undertecknas, och skickas till adressen:

Utvecklingscentralen Lärorik, Mariegatan 15 A 11, 00170 Helsingfors