Hoppa till huvudinnehåll

Instruktioner

Instruktioner för PopUp-skolan

Ladda ned planeringsguide för organisatoinsteamet, (bara på finska)
(Du behöver inte registrera dig i Dropbox för att ladda ned materialet)

Med dessa instruktioner kommer du igång.

10 steg till din egen PopUp-skola

1. Grunda ett organisationsteam för evenemanget där minst en fungerar som administratör för webbtjänsten. Endast administratörerna registrerar sig i webbtjänsten. Flere en en lärare per skolan kan registrera sig som administratör.
2. Planera evenemanget med hjälp av [planeringsguiden] som laddas ned från Dropbox. (https://www.dropbox.com/sh/kpp4rwol69luvbe/AADVIcChWEaqG_8yZHNF2YPPa/popup_suunnittelu02.pdf?dl=0) Ägna speciell uppmärksamhet åt evenemangets innehåll, tema och dess skeden med tillhörande uppgifter, samt planera en flexibel tidtabell.
3. Inspiration kan fås genom att bekanta sig med tidigare evenemang.
4. Skapa evenemanget i webbtjänsten. Attraktiviteten ökar med en bra introduktionstext samt bilder.
5. Webbtjänsten stöder arbetet steg för steg. Stegen avancerar automatiskt i webbtjänsten enligt den tidtabell ni defiierat. Tidtabellen kan justeras efterhand.
6. Intruera verkstadshållarna att skriva en lockande beskrivning av verkstaden samt tillfoga en bild. Inga verkstadsförslag är offentliga innan arrangören lagt till tid, plats samt publicerat dem.
7. Verkstadshållarna och -deltagarna behöver inte registrera sig. Anmälan lyckas utan inloggning.
8. Reservera några dagar tid mellan slutet på anmälningsskedet och själva evenemanget för förberedelser.
9. Kom även ihåg dokumentationen! PopUp-evenemanget ger arbete åt skolans mediateam eller skoltidning.
10. Är något oklart? Stöter ni på tekniska problem? Tag kontakt och ge respons.

Elever på dator

Webbtjänstens användningmöjligheter steg för steg

1. REGISTRERING
Registreringen är avsedd endast för arrangörer. Deltagarna eller verkstadshållarna behöver inte registrera sig.

2. SKEDET FÖR IDÉSKAPANDE
Administratören: Skapa evenemanget inklusive tidtabeller samt granskning av inkommande verkstadsförslag.
Deltagarna: Bekanta sig med evenemanget samt komma med förslag på verkstäder.

3. PUBLICERING AV VERKSTÄDER
Administratören: Granska färdiga verkstadsförslag, definiera tidtabell samt publicering.
Verkstadshållarna: Redigering av verkstadsförslagen fram till publicering.

4. BEKANTA SIG MED VERKSTÄDERNA
Administratören: Redigera verkstadsinnehållet vid behov.
Deltagarna: Bekanta sig med verkstadsinnehållet.

5. ANMÄLAN TILL VERKSTÄDER
Deltagare: Anmälan till verkstäder.
Administratören: Följa med anmälningar via namnlistor.

5. POPUP-SKOLDAGEN
Administratören: Skriv ut klass- och verkstadsvisa namnlistor.