Siirry pääsisältöön
Paja

Valmentava johtaminen

Työpajan tavoitteena on lisätä ymmärrystä valmentavan johtamisen mahdollisuuksista asiantuntijaorganisaation johtamisessa ja kehittämisessä.

Kuvaus

Toimintaympäristön, väestön ja ympäristön muutokset, teknologian kehitys, digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka haastavat oppilaitokset sekä sisällöllisesti että pedagogisesti. Pysyäkseen muutoksessa mukana oppilaitosten johtamiskäytäntöjä on kehitettävä entistä osallistavampaan suuntaan. Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää koko henkilöstön saamista mukaan jatkuvaan oman työn ja työyhteisön kehittämistyöhön. Parhaiten muutoshaasteisiin vastataan kehittämällä esihenkilöiden valmentavan johtamisen ja organisaation jatkuvan parantamisen osaamista.
Sisältöjä:
Valmentavalla johtajuudella noviisista asiantuntijaksi
Valmentavan johtajan ydinosaamisia
Valmentavan johtamiskulttuurin edellytykset
Valmentava johtaminen henkilöstön kehittämisen mahdollistajana
Valmentava johtaminen on vuorovaikutus- ja osallistavaa johtamista
Kolme valmennuksen aluetta
Sopivan valmentamistyylin valitseminen
Valmentavan johtajan tuki muutostilanteissa
Toimivan työyhteisön peruspilarit ja asiantuntijaorganisaation kehittämisen kokonaisuus

Kouluttaja: FM Reijo Jouttimäki

Ilmoittaudu pajaan

02.03.2024
  • 12:05 – 12:55 E.306
    21 / 35
    Varaukset