Siirry pääsisältöön
Paja

Lue kuvaa! Kuvien käyttö osana opetusta.

Miten hyödyntää monipuolisesti kuvia osana petusta? Työpajassa esitellään kokonaisvaltainen kuvien lukemisen malli sekä verkosta löytyvä maksuton materiaali.

Kuvaus

Monipuoliset kuvat edistävät oppimista ja tukevat luovaa ajattelua. Työpajassa esitellään maksuton, verkosta löytyvä Lue kuvaa-materiaali, joka rohkaisee hyödyntämään kuvia ja taidetta osana opetusta. Se sisältää kokonaisvaltaisen kuvien lukemisen mallin, jossa identiteettityö ja ympäröivän kulttuurin tarkastelu tukevat toisiaan. Työskentely ja materiaali edistävät erilaisten katsomusten tunnistamista, dialogisuutta sekä monilukutaitoa osana opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista.

Kouluttaja: Raili Keränen-Pantsu

Ilmoittaudu pajaan

02.03.2024
  • 12:05 – 12:55 E.305
    14 / 20
    Varaukset