Siirry pääsisältöön
Paja

Kotitalous

Kuvaus

• Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Arjen hallinta on ihmisen toimintaa kodissaan ja lähiympäristössään siten, että perheenjäsenten ja perheyhteisöjen tasavertaiset mahdollisuudet kohtuulliseen ja hyvään elämään sekä kotikulttuuriin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen toteutuvat.

• Opetuksessa edistetään kädentaitoja, luovuutta ja kykyä tehdä valintoja. Opetuksessa pyritään vahvistamaan valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja elämiseen, vuorovaikutukseen sekä kriittiseen tiedonhallintaan. Kotitaloudellinen osaaminen on kykyä ja valmiuksia toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä soveltavasti ja ratkaisukeskeisesti.

• Kotitalous-oppiaine kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen.

• Valinnaisessa kotitaloudessa 6. vuosiluokalla keskitytään arjen hallinnan perustaitoihin sekä harjaannutetaan itsenäistä toimintaa erilaisissa kotiin liittyvissä tehtävissä.

Ilmoittaudu pajaan

31.08.2023
 • 13:15 – 14:00 Alppisolun aula 2106A
  12 / 12
  Täynnä
26.10.2023
 • 13:15 – 14:00 Alppisolun aula 2106A
  12 / 12
  Täynnä
11.01.2024
 • 13:15 – 14:00 Alppisolun aula 2106A
  12 / 12
  Täynnä
21.03.2024
 • 13:15 – 14:00 Alppisolun aula 2106A
  12 / 12
  Täynnä