Hoppa till huvudinnehåll

FAQ

FAQ onm PopUp-skolan

F: Måste inte verkstadshållarna logga in i tjänsten på något sätt?
S: Nej, endast administratören registrerar sig och loggar in.

**F: Hur kan jag använda tjänsten till att samla in förslag och idéer på verkstäder?
S: Förslagen lämnas in i skedet för idéskapande på evenemangets sida utan inloggning. Verkstadsförslaget publiceras inte innan administratören godkänt det. Förslaget kan ännu redigeras innan publicering.

F: I vilet skede definieras tid och plats för verkstäderna och vem gör det?
S: Administratören lägger till tid och plats via verkstadssidan innan publiceringen.

F: Kan tidtabellen justeras under processen?
S: Administratören kan justera tidtabellen för de olika skedena ända tills evenemanget avslutats. Tjänsten övergår automatiskt från ett skede till nästa enlligt den definierade tidtabellen.

F: Hurudana namnlistor kan man skriva ut?
S: Administratören kan skriva ut såväl klass- som verkstadsvisa namnlistor. De verkstadsvisa listan skrivs ut från verkstadssidan och den klassvisa från evenemangets administrationssida.

F: en elev har anmält sig flere gånger, vad skall jag göra?
S: Eleven kan själv radera överflödiga anmälningar via en länk som kommit i e-posten. Även läraren kan radera deltagare via verkstadssidan.

F: Kan helas dagens alla deltagare i en verkstad skrivas ut på en gång?
S: Dessvärre inte. Om verkstaden hålls tex. tre gånger efter varandra måste deltaarlisan skrivas ut var gång för sig.

**F: Förstaklassisterna saknar egen e-post, hur skall de anmäla sig?
S: Anmälan lyckas utan e-post, men då kan deltagaren inte redigera sin anmälan i efterhand. Eleven kan lägga till lärarens e-post i anmälningsskedet och på så sätt kommer läraren åt att redigera och skriva ut elevens val.

F: Kan ett evenemang ha flera administratörer?
S: Ja. Vid registreringen skapas antingen en ny skola, eller så begär man att gå med i en existerande skola. Skolans administratör godkänner nya administratörer.

F: Tvingar webbtjänsten en att välja ett visst antal verkstäder?
S: Nej, men den uppmanar att välja det antal som administratören definierat ifall färre har valts.

Blev något oklart? Behöver du hjälp? Ta kontakt och fråga!