Verkstad

Klimatförändringen ur ett fysikaliskt perspektiv

Beskrivning

Vi börjar med en kort presentation om fysiken bakom klimatförändringen, med betoning på hur den påverkar våra hav och speciellt den finska kusten. Efter det följer lite praktiska övningar och diskussioner i mindre grupper. Avslutningsvis går vi alla tillsammans igenom övningarna.

OBS! Ta med papper, penna, linjal, räknemaskin och MAOLs tabeller!

Workshoppen leds av Jan-Victor Björkqvist och Christoffer Fridlund.

Jan-Victor är vågforskare vid Meteorologiska institutet. Utöver ren forskning består hans arbete bl.a. av att bestämma hur högt kustbyggnader måste placeras för att hållas trygga både i det nuvarande och framtida klimatet.

Christoffer jobbar som materialforskare vid Helsingfors universitet. Han använder atomistiska simulationsmodeller för undersöka hur kiselbaserade material beter sig när de träffas av jonstrålar, för att senare tillämpa informationen i halvledarindustrin.

Anmälan till verkstad

05.12.2019
  • 08:45 – 10:30 Gymnasiet Lärkan
    30 / 30
    Full