Paja

Kaksoistutkinto ja väyläopinnot

Infoa kaksoistutkinnosta ja väyläopinnoista (amk) Keudassa.

Kuvaus

Keudan opiskleijana sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto kaikissa perustutkinnoissa. Tämä tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon
ja ylioppilastutkinnon samanaikaista suorittamista. Käytännössä
tällöin opiskellaan ammatillisia opintoja Keudassa ja yleissivistäviä
aineita Keudan toimialueen lukioissa.

Keudan opiskelija voi tällä hetkellä suorittaa ammattikorkeakouluopintoja Laureassa (digitaaliset väyläopinnot 10 op), muissa ammattikorkeakouluissa (avoimen ammattikorkeakoulun opinnot) ja yliopistoissa (avoimen yliopiston opinnot). Pajassa kuulet lisää aiheesta.

Ilmoittaudu pajaan

19.11.2019
  • 12:00 – 13:00 Kokoontuminen ala-aulassa
    13 / 40
    Varaukset